Storitve NOVO

NOVO V NAŠI PONUDBI : IZDELAVA LETNIH POROČIL ZA DRUŽBE , ZAVODE IN DRUŠTVA.

Poleg navedenih letnih poročil nudimo:

1. Svetovanje pri izbiri računovodskih usmeritev
2. Organizacijo in postavitev sistema v računovodstvu
3. Organizacijo in postavitev sistema pretoka knjigovodskih listin
4. Pripravo in svetovanje pri sestavi računovodskih izkazov
5. Organizacijo in postavitev sistema poslovodnih informacij in kontrol
6. Pomoč pri pisanju poslovnih načrtov - pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev in subvencij

Naše storitve vključujejo kompletno poslovanje:

- izdelava računovodskih izkazov (bilance stanja, izkazi poslovnih izidov)
- izdelava medletnih in zaključnih bilanc in davčne napovedi
- izdelava poslovnih poročil
- plačilni promet
- davčne obračune
- obračun plač, osebne prejemke in druga izplačila (avt.honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški,...)
- vodenje evidenc osnovnih sredstev, saldakontov in drobnega inventarja
- amortizacijo
- obračun DDV
- obračun prispevkov za zavezance
- kalkulacije
- obračune in ostale računovoske storitve za enostavce ali dvostavce
- poslovno in davčno svetovanje
- izdelava SFR statistik
- pomoč pri vodenju blagajne
- popis sredstev
- poraba zalog
- obračun obresti
- pomoč pri sestavljanju aktov družbe
- pomoč pri popisu materiala, blaga, osnovnih sredstev (navodila, organizacija, izvedba, zaključek in zapisnik popisa + temeljnice za knjiženje popisnih razlik). Neurejene evidence v knjigovodstvu in neusklajene saldakonte uredimo hitro in strokovno. Zaupajte našim izkušnjam.

" Kalkum paket " :

Ponujamo inštrukcije iz računovodstva in knjigovodstva:
1. Nudimo pomoč pri izdelavi diplomskih nalog in pri pridobitvi certifikata ISO
2. Naučimo vas sestavljati davčne obračune in bilance
3. Ponujamo pomoč pri kontiranju, knjiženju, sestavljanju obračunov
4. Hitri pregled poslovanja, sestavljanje poslovnih poročil za interne ali zunanje porabnike
5. Inštrukcije tudi v vaših poslovnih prostorih

Vabljeni ste:
1. gostinci,
2. trgovci,
3. gradbeniki,
4. samostojni podjetniki
5. društva

Kalkulirajte z nami !