Politika varovanja osebnih podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov

V podjetju Kalkum d.o.o. si prizadevamo in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Da lahko izvajamo storitve za uporabnike, potrebujemo vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno varujemo. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Kalkum d.o.o., Gallusovo nabrežje 41, 1000 Ljubljana, matična številka 252929000, e-naslov: info@Kalkum.si

V podjetju je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@Kalkum.si.

Osebe, ki v našem podjetju lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, so zavezane, da jih uporabljajo le za namen, ki je skladen z Uredbo GDPR, z vami sklenjeno pogodbo ali v skladu s pridobljenim soglasjem, potrjenim z vaše strani.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:
• Za izvajanje naših storitev v okviru izvajanja gospodarske dejavnosti.
• Za izstavitev računov za opravljene storitve in v primeru neplačila za opominjanje in izterjavo.
• Za pošiljanje obveščanja vezano na izvajanje naših storitev.
• Za doseganje skladnost z ustreznimi zakoni in podzakonskimi akti.
• Za ugotavljanje vaših potreb in želja, z namenom izboljšati našo storitev.

Prenos osebnih podatkov

Nekatere osebne podatke v skladu z zakonodajo posredujemo državnim inštitucijam ter drugim podjetjem, vedno zaradi veljavne zakonodaje in z upoštevanjem le-te.

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev

Zbrane osebne podatke obdelujejo tudi naši zunanji pogodbeni obdelovalci, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov (na primer tiskanje in pošiljanje računov, procesiranje in arhiviranje e-računov,izvajanje plačilnega prometa …)

S svojimi pogodbenimi obdelovalci v okviru pogodbe jasno določimo, kateri so ti podatki, varnost prenosa, čas uporabe in drugo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov. Zavezani so k spoštovanju varovanja osebnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Spletni piškotki

V teku je uvajanje spletnih piškotkov. To so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran pošlje brskalniku uporabnikov za shranjevanje na trdem disku. Piškotki imajo funkcijo olajšaja uporabe spletnega mesta na način, da shranjujejo in urejajo status, aplikacije, nastavitve in druge informacije o uporabniku; so v splošni uporabi in na splošno veljajo za sprejemljive.
Večina brskalnikov je nastavljena na sprejemanje piškotkov, uporabniki pa lahko spremenijo nastavitve in zavrnejo piškotke ali si nastavijo opozorila v primeru pošiljanja piškotkov.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko, kot pomoč uporabnikom, vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino teh drugih spletnih strani, kot tudi ta politika o varstvu osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani. Priporočamo, da si posameznik prebere politiko o varstvu osebnih podatkov vsake spletne strani, ki jo obišče.

Varnost vaših osebnih podatkov

V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje sprejeli vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem in izgubo podatkov.
Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le-teh.

Podjetje mora posamezniku:

• omogočiti vpogled in prepis podatkov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo nanj,
• posredovati izpis podatkov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo nanj,
• posredovati seznam subjektov, katerim so bili v določenem obdobju posredovani podatki iz zbirke podatkov, ki se nanašajo nanj,
• dopolniti ali popraviti podatke, za katere posameznik, na katerega se podatki nanašajo, dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ter
• izbrisati podatke (ali omejiti uporabo), ki se nanašajo na posameznika in so bili zbrani v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Posameznik mora podati pisno zahtevo, na katero bo podjetje odgovorilo najkasneje v roku 30 dni od prejema.

Za osebne podatke hočemo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas, da podatke ažuriramo in uskladimo.

Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na www.Kalkum.si in začne veljati 25. 5. 2018.