KODE NAMENA - UPN NALOGI

Kode namenov plačil se uporabljajo za UPN ( univerzalni plačilni nalog ) - in nadomeščajo BN 02 obrazce, ki so bili v uporabi do 31.12.2011.

Kode so štirimestne in se uporabljajo v navedeni obliki - kratice v angleščini. Definirane so v standardu ISO 20022, slovenski prevodi pa so sestavni del UPN.

Kode namena je informacija namenjena prejemniku plačila, zato je najbolje, da jo določi prejemnik v svojem zahtevku za plačilo ( običajno na računu ). V primeru, da koda namena ni določena na računu, se uporabi tista koda, ki je najbolj primerna za opravljeno plačilo.

KODA NAMEN

ACCT Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke
ADVA Plačilo vnaprej/predplačilo
AGRT Plačilo v kmetijstvu
AIRB Aerotransport
ALMY Preživnina
ANNI Anuiteta
ANTS Storitve anestezije
AREN Vnos/vpis terjatev
BECH Otroški dodatek
BENE Podpora za nezaposlene/invalide
BEXP Poslovni izdatki
BOCE Vnos/vpis konverzije v zaledju
BONU Bonus plačilo
BUSB Avtobusni transport
CASH Upravljanje z den. sredstvi-med bankami
CBFF Izgradnja/nabiranje kapitala
CBTV Račun za kabelsko TV
CCRD Plačilo s kreditno kartico
CDBL Faktura za kreditno kartico
CDCB Kartična plačila z gotovinskim vračilom
CDCD Kartično izplačilo
CDOC Originalna odobritev
CDQC Navidezna gotovina
CFEE Stroški preklica
CHAR Dobrodelno plačilo
CLPR Plačilo avtomobilskega plačila
CMDT Prenos blaga
COLL Nalog za izvršitev plačila
COMC Komercialno plačilo
COMM Plačilo provizije
COMT Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika
COST Stroški
CPYR Avtorska pravica
CSDB Denarno izplačilo
CSLP Plačilo socialnega posojila banki
CVCF Pripomočki za okrevajoče
DBTC Debetno plačilo
DCRD Plačilo z debetno kartico
DEPT Depozit
DERI Derivativi
DIVD Dividenda
DMEQ Medicinska oprema
DNTS Zobozdravstvene storitve
ELEC Račun za elektriko
ENRG Energetika
ESTX Davek na nepremičnine
FERB Trajekt
FREX Devizno poslovanje
GASB Račun za plin
GDDS Kupoprodaja blaga
GDSV Kupoprodaja blaga in storitev
GOVI Državno zavarovanje
GOVT Plačilo -državni organi
GSCB Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino
GVEA Avstrijski vladni uslužbenci kategorije A
GVEB Avstrijski vladni uslužbenci kategorije B
GVEC Avstrijski vladni uslužbenci kategorije C
GVED Avstrijski vladni uslužbenci kategorije D
HEDG Zaščita pred tveganji
HLRP Plačilo stanovanjskega posojila
HLTC Zdravstvena oskrba na domu
HLTI Zdravstveno zavarovanje
HSPC Bolnišnična oskrba
HSTX Stanovanjski davek
ICCP Nepreklicno plačilo s kreditno kartico
ICRF Prva/nujna pomoč
IDCP Nepreklicno plačilo z debetno kartico
IHRP Dogovor o terminskih nakupih
INPC Premija avtomobilskega zavarovanja
INSM Obroki
INSU Zavarovalna premija
INTC Interno plačilo
INTE Obresti
INTX Davek na dobiček
LBRI Delovno zavarovanje
LICF Licenčna provizija/licenčnina
LIFI Življenjsko zavarovanje
LIMA Upravljanje z likvidnostjo
LOAN Posojilo
LOAR Plačilo posojila
LTCF Dolgotrajna bolnišnična oskrba
MDCS Zdravstvene storitve
MSVC Večnamenske storitve
NETT Neto izravnava
NITX Davek na čisti dobiček
NOWS Ni opredeljeno drugod
NWCH Omrežnina
NWCM Mrežna povezava
OFEE Otvoritvena provizija
OTHR Drugo
OTLC Drugi računi-telekomunikacije
PADD Vnaprej odobrena obremenitev
PAYR Plačilna lista
PENS Pokojnina
PHON Račun za telefon
POPE Vnos/vpis prodajnega mesta
PPTI Zavarovanje lastnine
PRCP Plačilo izdatkov
PRME Plemenite kovine
PTSP Plačilni pogoji
RCKE Vnos/vpis ponovne prezentacije čeka
RCPT Potrdilo o izvršenem plačilu
REFU Povračilo denarnih sredstev
RENT Najemnina
RINP Obročna plačila
RLWY Železnica
ROYA Tantieme
SALA Plače
SAVG Varčevanje
SCVE Kupoprodaja storitev
SECU Vrednostni papirji
SSBE Socialna podpora
STDY Študij
SUBS Naročnina
SUPP Plačilo dobaviteljem
TAXS Plačilo davkov
TELI Telefonsko iniciirana transakcija
TRAD Trgovinske storitve
TREA Zakladniško plačilo
TRFD Skrbniški sklad
VATX Plačilo davka na dodano vrednost
VIEW Oskrba vida
WEBI Internetno iniciirana transakcija
WHLD Davek po odbitku
WTER Račun za vodo/vodarina