DAVČNA REFORMA OD 1.1.2020 DALJE

KAKŠNE SPREMEMBE PRINAŠA
SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI FIZIČNIH OSEB OD 1.1.2020 DALJE

Zakonodaja: novela ZDAVP-2M , novela ZDOH-2V, Uradni list RS št. 66 / 05.11.2019

Velja za : izplačila po 1.1.2020