KORONA VIRUS IN INTERVENTNI ZAKON

Interventni ukrep za ohranitev delovnih mest po nujnem postopku
Objavljen bo v Ur. listu v petek 27.3.2020

Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače je bil sprejet po nujnem postopku v Državnem zboru.

Namen predlaganega zakona je prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah, in sicer z delnim povračilom izplačanih nadomestil plače za delavce pri delodajalcih, ki začasno ne morejo zagotavljati dela in izpolnjujejo v zakonu opredeljene pogoje.

Poleg tega predlog zakona delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi, kadar delavci zaradi odrejene karantene na podlagi odločbe ministra za zdravje ne morejo opravljati dela, delodajalec pa jim iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu.

Do delnega povračila nadomestila plače predvidoma ne bo mogel biti upravičen delodajalec, ki je davčni dolžnik, neplačnik plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelj delovnopravne zakonodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti.

Poglejte podrobnejše informacije v obvestilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: ZPIZ

V nadaljevanju je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/z...